Help! Er komt een interimmanager

Ik raak mijn baan kwijt

Er moet iets veranderen. Barry hoort de boodschap luid en duidelijk. Hij is niet in control, niet klaar om in te springen op veranderingen die binnen en buiten het bedrijf spelen. De woorden dreunen nog na in zijn hoofd en hij voelt het bloed uit zijn gezicht wegtrekken.

En toen kwam de harde klap, die had hij niet zien aankomen. Hij is knock-out geslagen. Er komt een interimmanager. Alles wordt anders, hij en zijn mensen worden ontslagen.

Oh nee, ook dat nog! Financieel redt hij het voorlopig wel, maar een paar mensen in zijn team zijn kostwinnaar, eentje heeft er zelfs net een nieuw huis gekocht! En de gemiddelde leeftijd van het team is 45, hoe ouder hoe lastiger het is om een andere baan te vinden. Dit kan toch niet echt gebeuren? Hij is een goede leidinggevende, alleen niet zo van kpi’s. Toch?

Interimmanagement, werkeloos met 50-plus

Het blijkt dat bij interimmanagement er vaak gedacht wordt aan reorganisaties met ontslag, met andere woorden interim managers zijn er om mensen te ontslaan. En dat het vinden van een nieuwe baan boven de 50 lastig is. Uit cijfers van het CBS wordt dit bevestigd. Het werkeloosheidspercentage voor mensen boven de 50 is hoger dan leeftijdscategorieën daar onder. Nu is het zo dat het percentage ook voor 50-plussers daalt, echter het is niet zo dat de 50-plussers er beter voor staan dan de 50-minners. Het verschil is alleen minder groot geworden.

Reorganisatie met interimmanager zonder boventalligheid

Het is niet nodig om een reorganisatie te doen met een massale ontslagronde. Dat jouw mensen op zoek moeten naar ander werk. Wat ook kan, is dat de interimmer jou en je team helpt om te veranderen. De structuur en verandering wordt samen met de mensen gedaan. Om een stabiele basis neer te zetten, een continue proces voor verbetering waardoor je wendbaar wordt en kunt inspelen op veranderingen in plaats van dat die je overkomen. Dat jij en je mensen doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Want elke dag jezelf naar je werk slepen, dat wil toch niemand? Dat geeft geen energie. Met hulp van buiten wel weer die energie in je team hebben. Een goede sfeer en betere resultaten door de hogere performance (bijvoorbeeld omzetgroet). En klanten die enthousiast met en over jou praten. Het kan zeker.

Alle bedrijven kunnen reorganiseren en groeien met behoud van personeel met hulp van een interimmanager.

Hieronder tref je vijf adviezen hoe je dit kunt bereiken.

1. Uitgangspunt

Wat is je uitgangspunt? Heb je er vertrouwen in dat je met jouw mensen wel die betere performance kunt halen? En daarmee jouw doelen kunt halen? Niet “heelmeesteren”, wel eerlijk en objectief zijn. Als je deze vragen positief kunt beantwoorden, zoek dan een interimmanager die bij dit uitgangspunt past. Die de vaardigheden heeft om het beste uit jou en je mensen te halen. En vervolgens gezamenlijk met jou invulling geeft aan de verandering.

2. Taal

Spreek je dezelfde taal in je bedrijf, in je team? Investeer en leer elkaar kennen. Hoe kun je het beste uit jezelf en elkaar halen? Het helpt als je elkaar beter begrijpt, bijvoorbeeld waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Wat helpt is dat inzicht te hebben over jezelf en je team. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Insights Discovery. Een ieder krijgt inzicht in zijn profiel en in het profiel van het team. Dit geeft inzicht hoe jezelf en anderen bepaalde acties oppakken. En bijvoorbeeld waar die “allergie” vandaan komt of triggert.

3. Initiatief door het team zelf

Interimmanager Nancy van Zijtveld groei reorganisatie-

Nog steeds is het vaak zo dat veranderingen van bovenaf komen. Terwijl de kennis over hoe dingen anders kunnen ook in het team zit. Gebruik het verbeterpotentieel dat er al is. Soms zijn de verbeteringen zo voor de hand liggend, maar zie jij dat niet omdat je verder op afstand staat. Dus praat en luister naar je teamleden. En betrek je omgeving erbij, de “stakeholders”. Top als je dit samen met je team doet. De verandering is niet alleen van jou maar van jullie.

4. KPI (key performance indicator) of KVI (key value indicator)?

Barry is niet van KPI’s. Misschien komt dat wel omdat er heel veel zijn. Het helpt een team wel degelijk om met een KPI te werken of beter een KVI. Een KVI zegt meer dan een KPI die vaak meer intern is gericht. Een KVI gaat over de relatie tussen klantimpact en de waarde voor het bedrijf. Voorwaarde is wel dat het team werkelijk invloed heeft op de KVI. Op deze manier kan het team zelf meten of ze waarde genereren. En zo meten of ze op de goede weg zitten.

5. Voorbeeldgedrag

Om het gedrag van je mensen te veranderen, is het belangrijk dat jij dit gedrag laat zien. Jij bent hun leidinggevende en als jij dat gedrag laat zien, zullen ze daar makkelijker in mee gaan. Bijvoorbeeld om de verandering te laten slagen en de interimmer zijn werk goed te laten doen, is het belangrijk dat jij laat zien de interimmer niet als een bedreiging te ervaren. Open te staan voor nieuwe dingen, bijvoorbeeld door verbeteringen vanuit het team te omarmen. Als jij je zo opstelt, zullen zij de ruimte ervaren om met ideeën te komen.

Een interimmanager is niet eng

Een interimmanager is niet eng, sterker nog een interimmer kan jou goed helpen om de performance van jou en je team verbeteren zoals met de beschreven vijf adviezen. En dat jullie inzicht krijgen in wie je bent, hoe jullie met elkaar werken en hoe je ook na vertrek van de interimmer verandering kunt blijven omarmen. Maak afspraken over de opdracht en gebruik de ervaring en frisse blik van de interimmanager om jouw bedrijf te veranderen en verbeteren.